سه شنبه , ۲۷-۰۷-۱۴۰۰
میراث
خانه / درباره ما

درباره ما

درباره ما

mirras.ir

آشنایی اجمالی با اندیشکده :

اندیشکده سبک زندگی، با تلقی صادر شدن حکم جهاد فرهنگی توسط فرماندهی کل قوای فرهنگی و همچنین اشاره ایشان به افق تمدن نوین اسلامی به عنوان هدف نهایی انقلاب اسلامی و ترسیم شاهراه سبک زندگی برای رسیدن به آن، در سال ۱۳۹۱ با هدف تبیین، تدوین و ترویج  « الگوی جامع زندگی » در افق ۱۴۰۸ اعلام موجودیت نمود و از سال ۱۳۹۲ در راستای دغدغه های رهبر فرزانه و پاسخ علمی و عملی به سئوالات ایشان در حوزه سبک زندگی شروع به فعالیت های رسمی نمود.

قیام اول : هدف:

هدف اصلی از فعالیت های اندیشکده « ارائه الگوی جامع زندگی »است که برای رسیدن به این  هدف والا و بلنذ مدت، دو راهبرد در اندیشکده سبک زندگی اتخاذ شده است :

 • تدریس و ترویج ۴۰ اصل سبک زندگی به اندیشه جویان و در خواست یک مقاله یا پایان نامه مرتبط با رشته ای تحصیلی یا علایق شخصی از آنها، تا ضمن تکمیل بخشی از الگوی جامع زندگی، پاسخ علمی و عملی به سئوالات محوری رهبری در زمینه سبک زندگی نیز داده شود.
 • آموزش و تربیت کارشناسان و مبلغان سبک زندگی اسلامی

قیام دوم : برنامه ها

اندیشکده سبک زندگی توفیق اجرایی برنامه های ذیل را داشته است برنامه های موفق به اجرایی برنامه های ذیل شده است :

 • برگزاری دوره های مبانی و عمومی سبک زندگی با هدف تدریس و ترویج ۴۰ اصل سبک زندگی
 • ایندورههاهرسهماهیکباربرگزارمیشود
 • تعدادجلساتدورههامتناسببامخاطبانمتفاوتوازبین ۱۲ تا ۲۵ جلسه برنامه ریزی شده است
 • نشستهایماهیانه « کرسی های نظریه پردازی » با هدف ارائه اخرین نظریات در زمینه سبک زندگی
 • این جلسات با بررسی یکی از موضوعات مرتبط با سبک زندگی و متناسب با نیازهای روز می باشد
 • این جلسات با حضور همه علاقه مندان به صورت ماهیانه برگزار می شود
 • در این جلسات متناسب با موضوعات، اساتید مختلف استفاده می شوند
 • سلسله جلسات تاریخ سبک زندگی با هدف بررسی تاریخ رهبران الهی و رهبران شیطانی و استخراج قواعد لازم

* این برنامه ها به صورت ماهیانه و در هر ماه به بررسی یک رهبر الهی و رهبر شیطانی در قرآن پرداخته می شود

* شرکت کنندگان در این جلسات اندیشه جویان اندیشکده سبک زندگی می باشد

 • برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها در سرتاسر کشور

قیام سوم : خروجی

 • ۱۴ دوره عمومی و تخصصی سبک زندگی را با حضور بیش ۲۵۰ نفر از دانشجویان
 • ۱۵ جلسه ماهانه در موضوع تاریخ سبک زندگی با حضور اندیشه جویان
 • ۴۰ نشست ماهیانه با موضوع سبک زندگی با حضور بیش از ۴۰ نفری مخاطبان در هر جلسه
 • برپایی بیش از ۶۰ همایش در سرتاسر کشور
 • تولید بیش از ۴۰ جزوه ای آموزشی
 • تولید بیش از ۳۰ تابلوی اینفوگرافی در زمینه سبک زندگی
 • تولید بیش از ۲۰ مقاله در پاسخ علمی و عملی به سئوالات رهبری توسط اندیشه جویان