خانه / نوشته ها / اصول سبک زندگی

اصول سبک زندگی

مبانی سبک زندگی – اصل تقدیس (طرح موضوع)

« سبک زندگی» به معنی مجموعه ای از «روش های» زندگی می باشد، که این روش ها از « قوانین ثابت» استخراج می شود و این قوانین اصولا از « عالم هستی» تکیه دارد. قوانین که در کلام قرآنی« سنت» نامیده می شود در عالم هستی به دو گونه ای« …

ادامه نوشته »

تابلوی آسیب های تمدنی

آسیب‌های تمدنی یا آسیب‌های اجتماعی موجود در بافت فرهنگی و اجتماعی یک تمدن یک موضوع ساده و یا دفعی نیست که بررسی و درمان آن نیز به سادگی صورت بگیرد، بلکه یک موضوع بسیار پیچیده و چند مجهولی می‌باشد که متغیرهای بسیار زیادی اعم از متغیرهای تاریخی، اجتماعی و … …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (غایت شناسی- کارکردها)

غایت شناسی : بیان گردید که در صورت شناخت قوت و تنظیم رویکردها و عمل متناسب با آنها، مسیر موجود به سرانجامی می رسد که این سرانجام خوب یا بد را « غایت» که شناخت و شناسایی آن سرانجام را غایت شناسی می گویند. اما غایت اصل ترحم چیست؟ در …

ادامه نوشته »

از مهدکودک تا خانه سالمندان

اولین مهدکودک در سال ۱۳۰۳ توسط آقای باغچه بان تاسیس شد و سی سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۳ اولین خانه سالمندان تاسیس شد .  همان کودکانی که پدر ومادر آنها را به مهدکودک سپرده بودند خودشان توسط کودکان به خانه سالمندان سپرده شدند .

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (رویکرد شناسی)

رویکردشناسی بیان گردید که مدیریت دانش ها ، گرایش ها و کنش ها (فعالیت های درونی و بیرونی) فرد و جامعه برای بهره برداری از قوت ها را رویکرد و فرآیند شناخت و شناسایی این مدیریت را رویکرد شناسی می گویند.                                                           اما از آنجایی که رویکردها باید متناسب با مختصات …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (نظام هستی)

بنابراین اصل ترحم از آیه قرآنی استخراج و در دو عرصه نظام هستی و نظام انسانی اجمالا ثابت گردید.اما تفصیل آنکه : اول – در عرصه نظام هستی می توان رحمانیت و رحیمیت را در دو زمینه خالقیت و ربوبیت قوت شناسی کرد:  الف – خالقیت هستی : مطابق با …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی- اصل ترحم (نظام انسانی-نظام هستی )

همچنین در این اصل مانند سایر اصول، مطابق با تابلوی فوق دو مقوله « قوت شناسی» و « غایت شناسی» به تفصیل بیان می شود، اما «رویکرد» ها به صورت مختصر و مصادقی اشاره می شود، چرا که آنها از آنجای که باید متناسب با مقتضیات زمان تولید و ارائه …

ادامه نوشته »