دوشنبه , ۲۶-۰۷-۱۴۰۰
میراث
خانه / نوشته ها / تاریخ سبک زندگی / تابلوها سبک زندگی

تابلوها سبک زندگی

تابلوی سعود و سقوط انسانیت در تاریخ

قرآن به عنوان سردمدار معرفی و ترویج تاریخ نافع در لابه لای آیات خود ضمن اشاره به وقایع تاریخی که می توانند بیشترین منشاء اثر برای ساخت زندگی و تمدن باشند و هدف از تولید این جزوات هم همین می باشد، لکن از  سر منشاء این علم نیز غفلت نکرده …

ادامه نوشته »

تابلوی نمودار تاریخ

تابلوی نمودار تاریخ : اگر تمدنی قلب را که منشاء ادارکات پاک انسانی و تعقل برای فهم انسایت می باشد را تنها به عقل معاش و چگونگی تحصیل پول و کسب لذت،  تقلیل داده باشد و با انحصار آن در کشف پیشرفت های ابزاری، قلب را تحقیر کند و از …

ادامه نوشته »