دوشنبه , ۲۶-۰۷-۱۴۰۰
میراث
خانه / نوشته ها / تاریخ سبک زندگی / جزوات سبک زندگی

جزوات سبک زندگی

حضرت نوح – قاعده سلامت (ملک – سلامت)

ج – سلامت یکی دیگر از الطاف الهی خداوند به حضرت نوح تجلی اسم « سلام» در حضرت نوح بوده است. با این مقدمه که خداوند دارای اسماء حسنی الهی است این اسماء حسنی الگوی برای انسان ها هستند که بتوانند با آن اسامی خود را تربیت کنند مثلا یکی …

ادامه نوشته »

حضرت نوح – قاعده سلامت (ملک)

دوم – بعد مُلک : بُعد ملک به آیاتی می پردازد که در آنها ابعاد و آیات ملکوتی محقق شده است و آن همین عالم هستی می باشد که پیامبر با بررسی تاریخی می تواند این مطالب را به اثبات برساند. اما در این بُعد نسبت به بعد ملکوتی به …

ادامه نوشته »

حضرت نوح – قاعده سلامت (ملکوت)

اول – بُعد ملکوت: بُعد ملکوت در این داستان به دو بخش زیر تقسیم و قابل بررسی و مطالعه می باشد : یک – خبر از  نَهان عالِم ( حضرت نوح) :  « لَقَدْ نادانا نُوحٌ » در این بخش خداوند قسمتی از تاریخ حضرت نوح (ع) را مطرح می …

ادامه نوشته »

حضرت نوح – قاعده سلامت (تاریخ غالب و مغلوب)

اما در مقابل سقوط بشری ناشی از تحقیر عقل و تعطیل سمع را که نتیجه ای آن انکار ربوبیت الهی و رسالت نبوی است را دوره بدویت یعنی دوره جاهلیت دانست. در این تلقی میزان رشد تکنولوژی و کشفیات علمی اهیمتی ندارد چرا که به انسانیت بشر کمکی نکرده است …

ادامه نوشته »

حضرت نوح – قاعده سلامت (مقدمه)

مطالبه رهبر انقلاب اسلامی در مورد سبک زندگی با « الگوی زندگی اسلامی» در سال ۶۸ آغاز و با «نرم افزار تمدن اسلامی» در سال ۹۱ ادامه یافت. این مطالبه که به مثابه حکم جهاد فرهنگی می باشد، بذر اندیشکده سبک زندگی را در سال ۹۲ با رسالت تبیین، تدوین …

ادامه نوشته »

حضرت آدم – قاعده تبعیت(ملک – حیات طیبه)

حضرت آدم

ب : حیات طیبه : در مقابل حیات خبیثه، حیات طیبه وجود دارد که در این آیات، مختصرا (تنها یک آیه) مطرح شده است که با استفاده از الگوی حیات خبیثه و استفاده از تقابل بین این دو، می توان جاهای خالی را در تابلوی حیات طیبه تکمیل نمود[۱]. قطعا …

ادامه نوشته »

حضرت آدم – قاعده تبعیت (ملک – حیات خبیثه)

دو – بخش مُلک  : توصیه های الهی که از حیث ملکوتی بیان شده اند قطعا در عالم مُلک محقق می شوند، آتجایی که انسان ها در صورت عمل به آنها، حیات طیبه و یا در صورت عدم عمل به آنها، حیات خبیثه ای برای خود در دنیا و آخرت …

ادامه نوشته »

حضرت آدم – قاعده تبعیت (ملکوت)

حضرت آدم

یک – بخش ملکوت : همانطور که می دانیم حضرت آدم و حضرت حوا در بهشت مثالی مشغول زندگی بوده که به امتحان الهی و فریب شیطانی مبتلا شده و مرتکب ترک اولی و خوردن میوه ممنوعه می شوند، اگر چه خداوند توبه آنها را می پذیرد اما آن دو …

ادامه نوشته »

حضرت آدم – قاعده تبعیت (طرح موضوع)

حضرت آدم

حضرت آدم مطالبه رهبر انقلاب اسلامی در مورد سبک زندگی با « الگوی زندگی اسلامی» در سال ۶۸ آغاز و با « نرم افزار تمدن اسلامی» در سال ۹۱ ادامه یافت. این مطالبه که به مثابه حکم جهاد فرهنگی می باشد، بذر اندیشکده سبک زندگی را در سال ۹۲ با …

ادامه نوشته »