سه شنبه , ۲۷-۰۷-۱۴۰۰
میراث
خانه / نوشته ها / اصول سبک زندگی / جزوات اصول سبک زندگی

جزوات اصول سبک زندگی

مبانی سبک زندگی – اصل تقدیس ( رویکرد شناسی )

رویکرد شناسی: بیان گردید که مدیریت دانش ها ، گرایش ها و کنش ها (فعالیت های درونی و بیرونی) فرد و جامعه برای بهره برداری از قوت ها را رویکرد و فرایند شناخت و شناسایی این مدیریت را رویکرد شناسی می گویند[۱]. اما رویکرد شناسی در دو عرصه ای : …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل تقدیس (نظام انسانی)

دوم – نظام انسانی : نظام انسانی متناسب با کیفیت خلقت، می توان در دو سطح عام و خاص مورد بررسی قرار داد. توضیح آنکه: خداوند مطابق با آیه قرآنی، ظاهر همه انسان را گل خلق کرده و باطن آنها را با نفخه ای الهی رقم زده و فطرت را …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل تقدیس (قوت شناسی)

قوت شناسی : همانطور که بیان گردید قوت شناسی به معنای شناخت استعداد و ظرفیت اصلی می باشد که باقی ظرفیت ها به تبع آن نقش پیدا می کنند. یکی از قوت ها و ظرفیت های عالم هستی« اصل تقدیس»[۱] است. اصل تقدیس از آیه                               « سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل تقدیس (طرح موضوع)

« سبک زندگی» به معنی مجموعه ای از «روش های» زندگی می باشد، که این روش ها از « قوانین ثابت» استخراج می شود و این قوانین اصولا از « عالم هستی» تکیه دارد. قوانین که در کلام قرآنی« سنت» نامیده می شود در عالم هستی به دو گونه ای« …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (غایت شناسی- کارکردها)

غایت شناسی : بیان گردید که در صورت شناخت قوت و تنظیم رویکردها و عمل متناسب با آنها، مسیر موجود به سرانجامی می رسد که این سرانجام خوب یا بد را « غایت» که شناخت و شناسایی آن سرانجام را غایت شناسی می گویند. اما غایت اصل ترحم چیست؟ در …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (رویکرد شناسی)

رویکردشناسی بیان گردید که مدیریت دانش ها ، گرایش ها و کنش ها (فعالیت های درونی و بیرونی) فرد و جامعه برای بهره برداری از قوت ها را رویکرد و فرآیند شناخت و شناسایی این مدیریت را رویکرد شناسی می گویند.                                                           اما از آنجایی که رویکردها باید متناسب با مختصات …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (نظام انسانی)

دوم – عرصه انسان شناسی می باشد که باز در دو زمینه خلقت و ربوبیت قابل قوت شناسی است: الف – خلقت انسان : مستند به آیه قرآنی که می فرماید : رحمت من شامل همه چیز می شود و از آنجایی که در قبل و بعد این فراز از …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی – اصل ترحم (نظام هستی)

بنابراین اصل ترحم از آیه قرآنی استخراج و در دو عرصه نظام هستی و نظام انسانی اجمالا ثابت گردید.اما تفصیل آنکه : اول – در عرصه نظام هستی می توان رحمانیت و رحیمیت را در دو زمینه خالقیت و ربوبیت قوت شناسی کرد:  الف – خالقیت هستی : مطابق با …

ادامه نوشته »

مبانی سبک زندگی- اصل ترحم (نظام انسانی-نظام هستی )

همچنین در این اصل مانند سایر اصول، مطابق با تابلوی فوق دو مقوله « قوت شناسی» و « غایت شناسی» به تفصیل بیان می شود، اما «رویکرد» ها به صورت مختصر و مصادقی اشاره می شود، چرا که آنها از آنجای که باید متناسب با مقتضیات زمان تولید و ارائه …

ادامه نوشته »